ZAKAT PADI

AMIL ALANSAR-LZS | Markaz Dakwah Wat Tarbiah Islamiah AlAnsar kini dikenali sebagai Maahad Tarbiah Islamiah AlAnsar merupakan Penolong Amil Bertauliah Lembaga Zakat Selangor

KIRAAN ZAKAT PADI

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun 2023 berdasarkan nilai minimum wajib membayar zakat (Nisab) sebanyak RM 1,300.49 setahun.
Masukkan hasil jualan bersih padi selepas menolok kos menanam.

MAKLUMAT PEMBAYAR ZAKAT

NAMA PENUH(Required)
Contoh Mykad: 700223109999 atau Passport: A17041223 atau No Syarikat: 122805048U
MAKLUMAT TEMPAT TINGGAL(Required)

JUMLAH ZAKAT YANG INGIN DITUNAIKAN

*Minimum RM10.00

AKAD ZAKAT DAN PEMBAYARAN

AKAD ZAKAT

INILAH WANG SEBANYAK RM..... SEBAGAI MENUNAIKAN ZAKAT PADI YANG WAJIB KE ATAS DIRI SAYA /( PIHAK YANG SAYA WAKILI ) UNTUK TAHUN INI KERANA ALLAH TAALA.
Pay with BILLPLZ